jueves, 3 de noviembre de 2011

Neutrins i Big Bang

L' espai i el temps es van crear durant el Big Bang. Al principi de l'Univers l'espai estava ple de matèria. Aquesta era originàriament molt calenta i molt densa i aleshores es va expandir i refredar per a generar les estrelles i galàxies visibles a l'Univers actual.El Big Bang és el moment en què de la "res" apareix tota la matèria, és a dir, l'origen de l'Univers. La matèria, fins aquest moment, és un punt de densitat infinita, que en un moment donat "explota" generant l'expansió de la matèria en totes les direccions i creant el que coneixem com el nostre Univers. Immediatament després del moment de la "explosió" , cada partícula de matèria es van començar a allunyar molt ràpidament una d'una altra, de la mateixa manera que en inflar un globus aquest va ocupant més espai expandint la seva superfície.El model estàndard del Big Bang assumeix l'existència de tres famílies de neutrins (associades a: l'electró, el muó, i el tau), així com un valor concret de la vida mitja del neutró. Els neutrins es van crear quan es va produir la explosió del Big Bang.A més de les partícules elementals que formen la matèria (electró i quarks) hi ha moltes altres partícules a l’univers però que no estan formant àtoms.Totes elles són fonamentals, en el sentit que no tenen constituents interns. Entre aquestes partícules hi ha els neutrins.Els neutrins són partícules molt especials entre propietats, les quals les distingeixen d’altres partícules elementals hi ha el fet de no sentir la força electromagnètica, la de tenir una massa petitíssima però no nul·la i la d’interaccionar tan dèbilment amb la matèria. Interaccionen tan poc que, gairebé, són invisibles.Es pot pensar en els neutrins com en un flux constant de partícules que creuen la matèria sense interaccionar. És com la llum que en un dia assolellat ens arriba de totes direccions però, pensa que nosaltres som transparents als neutrins però no a la llum! O sigui, que ens travessen contínuament.D’alguna manera, els neutrins estan a l’univers i contribueixen al seu pes. Això vol dir que si poguéssim posar en una balança l’univers, pesant tots els seus components interns, els neutrins representarien només un 1% del pes total o menys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario