jueves, 10 de mayo de 2012


El grafè és un material (en fase de desenvolupament) que està entre un metall i un semiconductor format per una xarxa bidimensional d’àtoms de carboni col·locats en forma d’una malla hexagonal. Té a tots els científics impresionats, ja que les seves propietats són espectaculars. Aquestes propietats són: major duresa que el diamant, molt elàstic, impermeable i transparent. També té una alta conductivitat, tant térmica com elèctrica, té una resistència major que la de l’acer i també és capaç de processar la informació molt ràpidament. És molt lleuger i flexible i consumeix menys electricitat que el silici. Els àtoms d’heli no poden traspassar aquest material. És un material que es va descobrir fa poc i gràcies a aquest descobriment, Andre Geim i Konstantin Novoselov van aconsiguir el premi Nobel del 2010.
Aquest fantàstic material permetrà fabricar des de dispositius electrònics amb pantalles flexibles, que permetran veure la imatge en tres dimensions a bateries ultraràpides a panels solars sense oblidar les seves aplicacions en alguns sectors com l’aeronàutica (satèl·lits), en la fabricació d’alguns cotxes, i la medicina (músculs de grafè), entre d’altres.

La paraula nanotub prové de les paraules “nano”, prefix que significa 10-9, que vol dir 1.000.000.000 de vegades més petit que un metre i “tub”, que fa referència a la forma de l’estructura tubular (10.000 cops més petit que el diàmetre d’un cabell). Depenen de la secció del nanotub, té unes propietats o unes altres i és per això que és molt difícil estudiar-lo i desenvolupar-lo amb completa seguretat, ja fa unes dues dècades.
Els nanotubs són les fibres més resistents conegudes fins ara, ja que són entre 10 i 100 vegades més fortes que l’acer. Tenen una major conductivitat de l’electricitat, que flueix uns cent cops millor que en els cables de coure.
Poden ser d’una capa (single wall nanotubes) o multicapa (multiple wall nanotubes); només depèn del número de làmines de carboni que es facin servir.
Les seves utilitats són diverses: s’està mirant d’utilitzar-los per a la lluita contra el càncer de manera que s’introdueixen a les cèl·lules cancerígenes, previament escalfats amb raigos infrarrojos, cremant-les fins al punt de destruir-les i tot sense danyar les cèl·lules sanes; hi ha alguns televisors de la marca Samsung que tenen nanotubs, que milloren la qualitat i la rapidesa de la imatge i fins i tot, en un futur proper, es podria desalinitzar una part de l’aigua dels mars i els oceans per potabilitzar-la en temps de sequeres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario